Liderado
Empregados
Empresas colaboradoras
Xestión da seguridade de procesos e instalacións
Sociedade

Liderado

O liderado considérase o motor do cambio cultural na compañía. Supón un esforzo a todos os niveis organizativos e promóvese dende a dirección, de xeito sólido e firme, para que sexa percibido na toma de decisións, que sempre ten en conta a seguridade e a saúde.